STYRET 2015

Leder:                                              Bjørn Steinar Toppe (1 år)
Nestleder:                                        Turid Dahl Berg (ny, 2 år)
Sekretær:                                        Britt Almberg (ny, 2 år)
Kasserer:                                         Karin Herfindal (ikke på valg)
Styremedlem:                                  Anne Heimvik Haugland (Ikke på valg)
Styremedlem:                                  Georg Kayser (ny, 1 år)
1. varamedlem:                                Erik-Andre Nordal-Fulton (ny, 2 år)
2. varamedlem:                                Helen N. Vedå (1 år)