Arne Sangforening - fra 1887 til i dag

Fra den første tiden....

Det hele startet med at to søsken, Signy og Andreas Røskeland, ba lærer Olav Vevle å starte en sangforening. Vevle fikk med seg lærer Natås, og den 12. Oktober 1887 møtte 27 kvinner og 23 menn i Vevles klasserom. Arne Sangforening ble stiftet.  I 1889 forlot Olav Vevle Arna, og inn kom Johan Rongved. Han som dirigerte koret i hele 47 år! Arne Sangforening feiret sin 25-årsfest i 1913, med 90 mennesker på den flotte festen, men dessverre med et stort underskudd som foreningen slet med i flere år etterpå. 1914 og krig. Virksomheten i foreningen stopper opp, men bare for en kortere tid. For i 1915 er foreningen på beina igjen. I 1927 feirer laget en flott 40-årsfest. 50-årsfesten i 1937 blir enda flottere feiret, med hele 140 mennesker på festen. 1940 og nok en krig. Også denne gangen ble det et kort opphold i virksomheten, men bare frem til 1941. Da gikk arbeidet igjen med fynd og klem! 

 I løpet av alle disse årene har koret hatt en rekke konserter, de har sunget ved bårer og begravelser, sunget hver eneste 17. mai unntatt i en (i 1939) - og koret har hatt mange turer. Den flotteste gikk til Hønefoss med egen jernbanevogn i 1916, med 50 sangere og billettpris kr. 25.- Og Arne Sangforenings gamle historie har et godt ettermæle. 

Bygdeboken sier:  "Det hev i det heile vore slik at når ein skulde skipa ei samkoma for eit eller anna fyremål, so vende ein seg til Arne Sangforening om å hjelpa til. Songforeningi sa aldri nei til det, og hev i stor mun hjelpe til å samla folk til slike tilskipingar."   (Kilde: Fabrikkstaden Ytre Arna 1846­-1946) 

Sangforeningen tar pause i 1964.  Men i bygden lever sanggleden, og i 1982 blir det gjort et forsøk på ny start. En del møter holdes, og drømmen om en revy om fabrikkstedet Ytre Arna tar til. Men først i 1987 skjer det noe virkelig. For nå har Tor Bruvik Pettersen bygget hus, og i huset finnes en kjeller. Øvingslokalet er klart! Tor er initiativtaker til nystifting, og får med Rune Hole som dirigent. 12 medlemmer er tilstede på den første øvingen. 

En 100-åring får nytt liv

Og det ingen visste var at det skjedde nesten på dagen 100 år etter stiftelsesdatoen som er 12. oktober 1887. En fin måte å markere 100-årsjubileet på. Den “nye” sangforeningen fikk overført det som var igjen av midler fra gamle Arne Sangforening, og fikk på den måten nødvendig startkapital. Medlemstallet øker, og etter mye innsamlingsaksjoner og dugnadsarbeid, kan sangforeningen ha sin første øving i Kulturhuset, 14. mars 1989. Den første tiden gikk hovedsakelig med til å arbeide dugnad på det som nå er Kulturhuset Sentrum, men det ble også tid til øvinger. Medlemstallet økte sakte, og det var behov for større og bedre lokaliteter. Kulturhuset var konkurs, og sto med avstengt strøm. Etter mye dugnadsarbeid og innsamlingsaksjoner kunne sangforeningen ha sin første sangøving i Kulturhuset Sentrum 14. mars 1989. I 1990 ble Gunnar Aase dirigent, og medlemstallet var steget til 36. De første opptredener er i gang. Gunnar Aase ble avløst av Helge Riise i august 1992. Han skulle bli korets faste dirigent helt frem til mars 2005. Med Helge Riise ble det mer seriøs satsing på korsang, og mange større opptredener fulgte. Medlemstallet var stabilt på ca. 50 sangere i hele denne perioden. Det ble innkjøpt piano i 1993. Våren 1993 satt koret opp kabaret med tekster av Jakob Sande sammen med Hauge Songlag. Våren etter deltok koret på sangerstevne på Voss. Våren 1995 var det kabaret med sanger av Evert Taube sammen med Unnelandskoret.

En drøm blir virkelighet

Høsten 1996 kom revyen “Ælve”, laget av og med korets egne krefter. Dette falt sammen med at det var 150 år siden Arne Fabrikker ble grunnlagt. Dette var revyen som var drømmen i 1982, så det var en stor opplevelse å realisere den! Og revyen ble en kjempesuksess. Arne Sangforening ble dette året tildelt Arnas kulturpris på kr. 10.000.-. Høsten 1999 kom “Stril”, også den laget med egne krefter, også den en stor suksess. Det ble også en forestilling i Grieghallen med “Stril” året etter. Våren 2001 ble “On the road again” satt opp, med countrysanger og sketsjer om livet rundt en saloon. Høsten 2002 fremførtes “Country og Musicals”, en fortsettelse av “On the road again”, pluss en avdeling musikal-perler. Våren 2005 kom Melodi Grand Prix-show med profesjonelle musikere og stor glamourfaktor.

Et kor med sjel og stor dugnadsånd

Det hører med til historien her at Helge Riise sluttet som dirigent i mars 2005, men koret valgte likevel å løfte frem sine innøvde Grand Prix-låter til ferdig forestilling. Karianne Kayser som var medlem i koret med musikkpedagogisk utdannelse, overtok dirigentrollen, og gikk sammen med koret inn i en storstilt øvingsdugnad. Forestillingen ble en realitet, og en suksess. Fra årsskiftet 2005/2006 ble Karianne Kayser fast ansatt som dirigent. I 2009 ble Espen Rotevatn tilsatt som dirigent, mens Belinda Lerøy overtok i 2011 - og er nå vår faste dirigent. Koret har også i dag rundt 50 medlemmer, aldersgrense finnes ikke og det sosiale miljøet er unikt. Vi våger å påstå at gamle Arne Sangforenings gode ettermæle også gjelder for koret i dag. 2012 ble et spesielt år for koret. Da feiret vi vårt 125-års jubileum.